Acquis (communautaire)

De verworvenheden van de Europese Unie. De term staat voor alle verdragen, wetten, afspraken en jurisprudentie die in de EU gelden. Van kandidaat-lidstaten verwacht de EU dat zij het totale acquis overnemen en naleven. Geen eenvoudige opgave, want alleen al het aantal Europese wetten (richtlijnen en verordeningen) bedraagt zo’n elfduizend.